OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 06.06.2022 10:36:06 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE- Modifikácia -POLGÁRI TÁRSULÁS

Kontakt

Občianske združenie MODIFIKÁCIA  „ Edukacion Prorom – EPR" 21Kontaktná adresa:
 
Hlavné námestie č. 21, Rimavská Sobota , 97901
Slovenská republika

č.tel.:
+421 910 360 299, +421 910 292 766

e-mail:
 
modifikacia.epr.21@zoznam.sk


Bankové spojenie:
 Slovenská sporiteľňa, a.s pobočka Rimavská Sobota

Čísla účtov:
Bežný účet       č.: 0381 720 537/0900
Dotačný účet    č.: 381 907 035/0900